Ludomani.net

Ludomani behandling

Center for Ludomani er et offentligt, gratis tilbud til alle

Ludomani behandling handler om at ændre spillerens adfærd og handlemønster. Er du afhængig af at spille? Der findes mange gratis tilbud om hjælp, og i Danmark er der nem adgang til rådgivning om ludomani både for afhængige og for pårørende. Der er altid hjælp at hente og behandlingens formål er, at du lærer selv at kunne stoppe. Det gælder blandt andet om, at du overholder de mål og beslutninger, du træffer for dig selv og dit spil. Som enhver anden afhængighed betyder det, at de dårlige vaner og negative handlemønster skal brydes, og tilbagefald forebygges. Her kan du henvende dig til Center for Ludomani, som er Nordens største behandlingstilbud af ludomani. Centret er støttet af Finansloven og er et offentligt, gratis tilbud til alle, der ønsker hjælp og viden om spilleafhængighed og ludomani behandling.

Adfærdsterapi som Ludomani behandling

Adfærdsterapi eller kognitiv terapi tager udgangspunkt i vores adfærdsmønster. Terapien handler om at blive bevidst om negative tankegange og vende disse til en konstruktiv adfærd. Er det blevet en dårlig vane at satse stadig større beløb på spil? Har behovet for at spille efterhånden overtaget behovet for at se venner og familie? Har du brug for at vinde dine tabte sats tilbage igen, og har du svært ved at stoppe i tide? Det kan være eksempler på negativ adfærd og vaner, der gradvist vokser til decideret afhængighed. I den kognitive terapi, som blandt andet anvendes af Center for Ludomani, retter fokus sig mod at bryde dette negative adfærdsmønster og om at finde værktøjer til at handle mere hensigtsmæssigt i en presset situation. Det kan for eksempel være omsorg og støtte fra nærmeste pårørende eller fra en rådgiver, der kan hjælpe dig på vej.

Ludomani behandling i praksis

Hos Center for Ludomani starter behandlingsforløbet med en række samtaler og efter et endt samtaleforløb er det muligt at deltage i forskellige kursustilbud. Kurset foregår i grupper sammen med andre deltagere, og på hjemmesiden hos Center for Ludomani kan du læse mere om ludomani behandling samt erfaringer fra tidligere kursister. Hvad der særligt går igen i kursisternes beretning, er fællesskabet og omsorgen, der møder dem. Ikke kun fra behandlere, men også i støtten fra de øvrige kursister med samme afhængighed. Ligeledes er der en fælles optimisme og et fokus på, at har du viljen, kan du gennemføre det, som er svært. Kursernes varighed er alt fra 2 til 8 uger, og således varierer det, hvor mange timer, du skal afsætte ad gangen. Der tilbydes samtaler såvel som kurser i København, Aarhus og Odense. Derudover er der mulighed for fjernbehandling.

Ludomanilinjen og Dansk Ludomani Behandling

Leder du efter ludomani behandling? Ludomanilinjen er et andet gratis tilbud til dig, der søger hjælp og rådgivning angående spillevaner, har mistanke om afhængighed hos en pårørende eller selv er afhængig af spil. Du kan ringe anonymt til Ludomanilinjen i hverdage og dagtimer. Ludomanilinjen kan kontaktes af alle og er Danske Spils tilbud om ludomani behandling til ludomaner og pårørende. Ludomanilinjen samarbejder med Dansk Ludomani Behandling, og ringer du til Ludomanilinjen, kan du her få en henvisning til behandling. Som hos Center for Ludomani fokuserer behandlingen hos Dansk Ludomani Behandling på kognitiv terapi enten individuelt eller i gruppeforløb.

Hvad skal du være opmærksom på i forbindelse med ludomani?

Med til ludomani behandling hører viden og forebyggelse af ludomani. Lær derfor de klassiske advarselstegn at kende, så du selv kan være opmærksom. Tænk over din prioritering og dine fravalg. Deltager du i sociale begivenheder på samme niveau som før, du begyndte at spille? Fravælger du sport eller tid sammen med andre til fordel for spil? Bruger du gradvist mere tid og flere penge på spil? Har dine omgivelser bemærket nogen ændringer i din adfærd eller dit humør? Tag imod den støtte og rådgivning, du kan få, og hent masser af gratis viden hos Center for Ludomani eller andre steder, som tilbyder ludomani behandling. For at gøre det nemt, kan du også tage en online test, som giver dig en fornemmelse af din spilleadfærd. Du kan tage en test hos Center for Ludomani både som spiller eller som pårørende med en mistanke. Ligeledes er der udviklet en app fra Spillemyndigheden, du kan bruge som test.

Pårørende, vis støtte og forståelse, men sæt også dine grænser

Som pårørende har du mulighed for at deltage i eget kursusforløb sammen med andre pårørende hos Center for Ludomani. Du kan komme til informationsmøde om det at være pårørende til en ludoman og om centerets erfaring med ludomani behandling. Som pårørende får du dels viden om ludomani og dermed forståelse for sygdommen, men rådgivningen handler også om at hjælpe dig til at sætte grænser. Det kan være svært som pårørende at blande sig og sige fra, særligt hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et misbrug. Center for Ludomani kan hjælpe dig med at afklare og forstå faresignaler som tegn på ludomani, og ligeledes hvordan du bedst støtter den afhængige. Det er vigtigt at tage fat i problemet og sige fra som pårørende.

Vær opmærksom på din pårørende

Ludomanilinjen har listet en række ting, der er karakteristiske ved misbrugsadfærd. Er du i tvivl om, hvorvidt du er pårørende til en ludoman, så prøv om du kan genkende dette adfærdsmønster. Har du bemærket, at din pårørende somme tider lyver om penge eller ønsker at tilegne sig og administrere familiens penge samt optage lån? Forholdet til økonomien kan være et af kendetegnene ved ludomani, som Ludomanilinjen beskriver. Center for Ludomani gør ligeledes opmærksom på isolation som en faktor, der kan afsløre misbrugsadfærd. Hvis du bemærker at din pårørende fravælger socialt samvær, pludselig bruger ekstra meget tid på arbejde eller generelt forsømmer tiden sammen med familie og venner, kan det være et tegn på et problem med afhængighed. Vær særligt opmærksom på ændret adfærd, usammenhængende forklaringer eller øget økonomisk forbrug.

Forebyggelse af ludomani og forebyggelse af eventuelt tilbagefald

Viden om ludomani er et godt første skridt i retning af forebyggelse. Du kan bedre gribe ind i tide, hvis du ved, hvad du skal være opmærksom på og bevidst omkring. Læs derfor om de karakteristiske faresignaler, hvis du er i tvivl. Et kernepunkt i forebyggelse af ludomani er at kommunikere åbent og stille spørgsmål. Er du pårørende, så spørg ind til vaner og spilleadfærd og spørg flere gange. Ofte kan det være svært for en potentiel afhængig af tale om problemet. Støtte og samtale med en pårørende eller fagperson kan ofte være afgørende for forebyggelse af ludomani samt ludomani behandling. Som en del af den ludomani behandling, der tilbydes hos Center for Ludomani, lærer du, hvordan du tackler en risikofyldt situation ved at være forberedt konstruktivt og samtidig være bevidst om din adfærd. Dermed kan du forebygge et tilbagefald. Ligeledes kan du tage kontakt til Dansk MisbrugsBehandling, der kan være med til at afdække et samlet billede af misbrugsadfærd og eventuelt andre sideløbende misbrugstendenser.

Ludomaniens forhold i tal, herunder online casino

Center for Ludomani har beskrevet en række tal og statistiske undersøgelser, der kan beskrive problemer i forhold til spilafhængighed, og hvordan disse er fordelt i samfundet. Ludomani opleves i alle samfundsgrupper, men der er tegn på, at størstedelen af spilafhængige er mænd i forhold til tallene fra Center for Ludomani. Ligeledes oplever de fleste mennesker med en problematisk spilleadfærd særligt afhængigheden i forhold til online spil. Det gælder rundt regnet 66 % af de mennesker, der søger behandling på Center for Ludomani. En naturlig forklaring er nok, at online spil er langt nemmere at få adgang til, men også at online spil ofte foregår i enrum og dermed nemmere kan føre til social isolation. Modsat de fysiske spillehaller, kan online spil foregå hemmeligt, og det er langt nemmere og hurtigere at satse penge her og få adgang til et enormt udbud af spil. Derudover er online casino steder gode til at tilbyde bonusfordele og har en aktiv kampagnekørsel, som ikke opleves i samme grad hos fysiske spillehaller. Da gevinster vundet med disse bonusfordele, blandt andet free spins, ofte har et højt gennemspilningskrav, betyder det, at spilleren let vil komme til at spille mange gange og satse meget, før beløbet bliver til en udbetaling. Dette kan ligeledes skubbe i retning af en spilleadfærd med højt tidsforbrug og høje sats. Tallene fra Center for Ludomani viser desuden, at afhængigheden blandt unge under 25 år er stigende. I 2009 udgjorde de unge ca. 7 % af henvendelserne til Center for Ludomani, mens tallet i 2016 var steget til 27 % og dermed udgjorde de helt unge mere end en fjerdedel af det samlede klientel. Tendensen blandt de unge kan ligeledes skyldes, at spilmarkedet i stigende grad foregår online.

Tal i forhold til ludomani behandling

Hos Center for Ludomani behandles årligt omkring 700 mennesker for ludomani og per person i ludomani behandling, vil der typisk være en tilhørende kreds af pårørende på omkring 5-10 mennesker. Disse kan eventuelt indgå i behandlingsforløbet, såfremt det ønskes. Mennesker der modtager ludomani behandling hos Center for Ludomani fordeler sig bredt ud over de forskellige sociale grupper, og uddannelsesniveauet varierer fra 9. klasses- eksamen til lang videregående uddannelse. Center for Ludomani udgør i øvrigt 75 % af de danske behandlingsforløb i forbindelse med ludomani. Der er ikke et nøjagtigt tal på, hvor mange af klienterne, der bliver helt fri for misbruget, men ifølge Center for Ludomani er det langt de fleste klienter i behandling, som bliver raske og kan leve et normalt liv igen.

Hvorfor udvikler nogen ludomani?

En del af den ludomani behandling, der tilbydes hos Center for Ludomani, handler om at klargøre motivet for at spille. Der kan spille mange personlige forhold ind, blandt andet sociale forhold til familie og venner samt den psykiske tilstand, når man taler om årsagen til ludomani. Der er ikke en fakta løsning eller et direkte svar på, hvorfor nogen mennesker udvikler ludomani, men på baggrund af forskning, mener man, at hjernekemien også kan spille ind. Stoffet dopamin er et signalstof i hjernen, som faktisk er drivkraft bag en konstruktiv og positiv adfærd og oplevelsen af at befinde sig godt. Nyere forskning tyder på, at et lavt indhold af dopamin kan gøre nogen mennesker disponeret for ludomani og afhængighed. Markedsføring og en langt nemmere adgang til spil via online platforme kan også have en betydning for, hvor udbredt ludomanien bliver. Online casino sider med dansk licens er derfor også underlagt en ansvarlig markedsføringspolitik. Ligeledes tilbyder de fleste online casino sider værktøjer til at bevare overblik og kontrol med dit spil, herunder at fastsætte en beløbsgrænse for indskud og forbrug samt muligheden for frivillig udelukkelse fra hjemmesiden.

Spillemyndigheden og ROFUS

Spillemyndigheden har ansvar for at udstede licens og føre tilsyn med de online casino sider, som har modtaget dansk licens. Spillemyndigheden står ligeledes bag konceptet ROFUS. ROFUS står for Register Over Frivilligt Udelukkedes Spillere. Spillemyndigheden har lavet et tv-spot om ROFUS, der har lagt navn til karakteren ROFUS, spillet af komiker Simon Jul. Her spiller Jul dørmanden, der på venlig vis hjælper frivilligt udelukkede spillere med at overholde deres udelukkelse fra spillestedet. Du kan selv registrere dig i ROFUS med NemID og bestemme hvilken periode, din udelukkelse skal gælde. Det betyder, at du dermed vil være nægtet adgang til online spil og fysiske spillesteder i Danmark i en selvvalgt periode. Dine oplysninger forbliver anonyme, og beslutningen kan ikke fortrydes. ROFUS er ikke en decideret ludomani behandling, men kan hjælpe dig med et overholde de aftaler, du indgår omkring spil.

Spil gennem tiderne

Danske Spil er Danmarks ældste spiludbyder og startede tilbage i 1949 som Dansk Tipstjeneste. Dengang var en indtjeningen hos Dansk Tipstjeneste også en støtte til idrætsgrene og andre almene formål. Det har været en tradition i Danmark at støtte idrætshold og lokale foreninger gennem privat spil og sponsorpenge. Først i 1991 tillades casino steder at åbne i Danmark, og RoyalCasino åbner samme år i Aarhus. I 2012 bliver Spilleloven ændret, og spillemarkedet i Danmark liberaliseres. Desuden besluttes det at øremærke et pengebeløb til forebyggelse af ludomani. En række udenlandske spilleudbydere får dansk licens, og Danske Spil har ikke længere monopol i Danmark.

Liberaliseringen af den danske spillelov

Danske Spil havde i mange år monopol på det danske spillemarked og siden liberaliseringen, der har åbnet for et helt nyt og overstrømmende online marked af spil og tilbud, har Spillemyndigheden haft en afgørende rolle i at sikre ansvarligt spil. Center for Ludomani skriver at teknologiens udvikling og den massive online markedsføring, der er foregået de seneste 10-15 år, har haft stor betydning for et stærkt øget marked af pengespil. Ligeledes påpeges det at unge, der spiller meget på nettet, er mere disponeret for at udvikle ludomani senere i livet. Når det kommer til ludomani behandling kan man opdele spillerne efter forskellige kategorier og grader af afhængighed.

Fra risikospiller til ludoman

Mange spiller på nettet uden at få problemer med spilleadfærd eller afhængighed. Center for Ludomani ser på særligt tre grupper inden for spillere, der har en problematisk eller afhængig spilleadfærd. Den første gruppe er de såkaldte risikospillere, der udgør ca. 200.000 personer i Danmark. Den adfærd, der karakteriserer risikospilleren, er en gradvist øget interesse for spil og sats samt øget tid og pengeforbrug i forbindelse med spil. Selvom spillet endnu ikke griber afgørende ind i personens øvrige liv, er kimen til en afhængighed lagt. Problemspilleren er næste niveau, og her bruges store mængder tid og energi på at danne sig viden om spil og vinderchancer og på analyser og strategier inden for spil. Spillet har betydning for hverdagen hos problemspilleren i en grad, så omgivelserne vil bemærke det. Lidt mere end 82.000 danskere vurderes som problemspillere. Sidste trin er ludomanen. Denne gruppe tæller omkring 48.500 voksne danskere. Ludomanen er afhængig af at spille, og adfærden omkring spil prioriteres frem for et socialt liv. Der er stor risiko for isolation og økonomisk gæld. Ludomanens liv og humør er styret af at kunne spille, satse og vinde. Heldigvis er der i Danmark offentlig støtte til ludomani behandling og derfor masser af gratis tilbud om rådgivning og behandlingsforløb. Dels til den afhængige, men i høj grad også til pårørende. Derudover findes en række private behandlingssteder for ludomani.