Ludomani.net

Ludomani pårørende

Er du ludomani pårørende?

Som pårørende til en potentiel ludoman har du måske følelsen af, at der er en del af din nærmestes liv, du ikke kan få adgang til eller viden om. Måske en del, der gradvist vokser sig større og fylder mere. Ludomani er afhængighed af spil i sådan en grad, at denne mani overskygger andre prioriteter i tilværelsen, så som job, familie, socialt liv og dig. Hvis manien med at spille tager tid, penge og ressourcer fra din nærmestes øvrige liv, så kan du være en afgørende støtte i at ændre denne adfærd. Behandlingen af ludomani tager nemlig udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi med det formål at ændre adfærden, stoppe med at spille og handle konstruktivt, når en risikabel situation opstår.

Tag testen eller få en snak, hvis du er i tvivl

Måske er du i tvivl, om du er pårørende til en ludoman. Ludomani og negativ spilleadfærd vil ofte være forbundet med hemmeligheder og eventuelt løgne, og da mange – også raske spillere – bruger tid på spil alene og ofte via mobil, kan det være svært at vide, om der er tale om et reelt problem eller blot en hobby. Center for Ludomani har udarbejdet en pårørende test, som du finder på centrets hjemmeside. I testen bliver du spurgt ind til din nærmestes tid og fravalg af aktiviteter samt sociale begivenheder. Testen kommer også ind på din nærmestes humør og adfærd. Desuden kan du i forbindelse med testen bringe emnet omkring pengespil på banen, måske har din nærmeste en negativ eller afvisende reaktion, der er værd at være opmærksom på. Er du i tvivl, er det en god ide at bryde tavsheden og tage snakken op. Er der ikke noget problem med spil, behøver det heller ikke være et problem at tale om.

Hvilken rolle spiller pårørende i forbindelse med ludomani

De fleste ludomani pårørende kan både fungere som støtte, men fordi ludomani ofte vil gribe ind i hele familiens hverdag, er det også vigtigt som pårørende at kunne sige fra og kende sine egne grænser. Måske trives du ikke i rollen som politibetjent for din nærmeste, og derfor er det vigtigt at kende til de professionelle behandlingstilbud, der heldigvis er nemme at finde frem til i Danmark. Mange steder tilbydes du at være en del af behandlingsforløbet, og du vil ligeledes kunne finde tilbud specielt henvendt til pårørende, hvor du selv kan få støtte og sammenhold med andre pårørende. Selvom du som ludomani pårørende kan være en stor støtte, kan du også hurtigt blive enten skydeskive eller politibetjent i forhold til din nærmestes misbrug, og forholdet mellem misbruger og pårørende kan svinge meget. Derfor er det vigtigt, du sætter dine grænser og involverer dig på det niveau, du selv kan være med på samt henviser til professionel hjælp over for din nærmeste. Fordi tillidsbrud og løgne ofte følger i kølvandet på et misbrug, kan det være en hjælp selv at tale med nogen og tage imod støtte, når man er ludomani pårørende. Samtidig kan de forskellige behandlingssteder hjælpe dig med viden og forståelse i forhold til ludomani og din nærmestes adfærd i forbindelse med misbruget.

Tal med andre ludomani pårørende

Center for Ludomani har lavet en kort film om ludomani pårørende, hvor du kan høre deres personlige beretning om deres nærmestes afhængighed af spil, og de konsekvenser det medførte. Tillidsbrud er et af de værste følger, man som ludomani pårørende kan opleve, og derudover kan det være svært at være udelukket fra en stor del af din nærmeste tilværelse – nemlig den del, der foregår i selskab med spil og oftest i ensomhed. Problemer med økonomi og tidsforbrug, fyring fra job, fravær i det sociale liv og mistede relationer, er alt sammen mulige følgevirkninger af ludomani. Nogen pårørende kan ligefrem have følelsen af at miste deres nærmeste, mens andre bare gerne vil prøve at forstå og kunne støtte. Som ludomani pårørende kan man i høj grad også have brug for støtte, og derfor er der på Center for Ludomani tilbud om gruppeforløb for pårørende, hvor du kan tale med og søge støtte hos andre pårørende. Det kan være en fordel at tale med mennesker, som selv har mærket problemet på egen krop, ikke mindst fordi, det kan være svært at forstå en afhængighed af spil og den adfærd, det medfører.

Pas på dig selv som pårørende

Et af de råd, du kan få hos Center for Ludomani er, at du skal huske at passe på dig selv også. Det kan være, at ludomanien fylder meget, ikke blot for den afhængige, men også for dig, hvis du er ludomani pårørende. Ludomanien kan hurtigt komme til at dominere. Selvom det er godt at udvise forståelse og støtte som pårørende, er det også vigtigt, at du husker at sætte dine egne grænser og sige fra. Det er et sundhedstegn at kunne sætte grænser og sige stop samt at understrege, hvad du vil være med til og ikke være med til. Sæt grænser for hvad du vil involveres i og husk, at der er professionel støtte og behandling at hente i forbindelse med ludomani. Som pårørende skal du ikke stå med det hele alene.

Hvordan behandles ludomani? Viden om kognitiv terapi

Center for Ludomani samt andre anderkendte behandlingssteder har gode erfaringer med adfærdsterapi som behandling for ludomani. Kognitiv adfærdsterapi tager udgangspunkt i vores tankemønstre, vores adfærd tilknyttet forskellige situationer, det kan blandt andet være en risikosituation samt vores handlemønstre. Kognitiv terapi handler blandt andet om at erstatte dårlige vaner med en konstruktiv adfærd, det kan i ludomanens tilfælde være at tackle en risikofyldt situation, hvor der er adgang til spil og misbrug, og dermed lære at handle konstruktivt og selvhjælpende. Derudover tilbydes klienterne en afklaring af motivet bag misbruget og de tanker, der følger med, samt at genetablere det sociale netværk og øvrige fritidsinteresser, som har været forsømt under misbrugsadfærden. Behandlingstilbud hos Center for Ludomani er henvendt til ludomaner, ludomani pårørende og har samtidigt et tilbud om rådgivning for par.

Andre gratis tilbud til ludomani pårørende og ludomaner

Der findes heldigvis flere behandlingstilbud for både ludomani pårørende og ludomaner, og foruden de tilbud, du finder hos Center for Ludomani, kan du få gratis hjælp hos Forskningsklinikken for Ludomani samt hos Ludomanilinjen. Mens Forskningsklinikken for Ludomani hører under Aarhus Universitets hospital, er Ludomanilinjen en kontaktlinje, udbudt af Danske Spil, som en service til alle, der har brug for hjælp eller viden inden for emnet ludomani. Ludomanilinjen tilbyder en uforpligtende snak med alle og kan samtidig give dig en henvisning til deres samarbejdspartner Dansk Ludomani Behandling. Både Ludomanilinjen og Forskningsklinikken for Ludomani står bag Dansk Ludomani Behandling, der er et samarbejde mellem disse to samt den tredje partner Mindwork Psykologisk Center. Som hos Center for Ludomani bygger Dansk Ludomani Behandling også på kognitive principper inden for terapi og behandlingsforløb.

Om Forskningsklinikken for Ludomani

Forskningsklinikken for Ludomani, som ligger på Aarhus Universitetshospital, skiller sig lidt ud fra de øvrige behandlingstilbud, da dette behandlingstilbud er en del af Danmarks offentlige hospitalsvæsen. Det betyder, at der et samarbejde med psykiatrien og muligheden for at viderehenvise dertil, hvis behovet opstår. Derudover er en del af klinikkens arbejdsområde at forske i ludomani og dermed udarbejde ny behandling og viden om emnet. Hos Forskningsklinikken for Ludomani tilbydes individuelle samtaler hos en psykolog, og er du ludomani pårørende, kan du ringe og høre om tilbuddet samt om nødvendigt også tilbydes psykolog konsultation. Tilbuddet hos Forskningsklinikken for Ludomani er under offentlig instans og dermed et gratis behandlingstilbud.

Hvad kan du som ludomani pårørende og ludomani ramt selv gøre

Er du i tvivl om din nærmeste spiller for meget eller måske hører til risikogruppen, der endnu ikke har udviklet ludomani? For at få styr på spillevaner, tid og økonomi forbundet med spil, kan I sammen sætte nogle rammer for en fornuftigt spilleadfærd. På online casino sider med dansk licens er der udarbejdet en ansvarspolitik, hvor I kan læse om ansvarlig spilleadfærd og få gode råd. Mange casino sider anbefaler at sætte en beløbsgrænse for, hvor meget det er muligt at indbetale enten dagligt, ugentligt eller månedligt, således at spilleren selv kan sætte rammerne for et rimeligt forbrug. Eventuelt kan I sammen blive enige om rammerne, og det er en nem og hurtig måde at skabe en dialog omkring spillet samt forventningsafstemme i forhold til tid og økonomi brugt på spil.

Få viden om sikkert spil og Spillemyndigheden

Det kan være meget godt at vide noget om ansvarligt spil, og sikker spilleadfærd, hvis du er i tvivl, hvorvidt du er pårørende til en ludoman eller eventuelt en såkaldt risikospiller. Spillemyndigheden har ansvar for at udstede licens til danske casinoer og sikre et ansvarligt og fair udbud af casino sider, dels med henblik på udbyderes økonomi, dels med henblik på en ansvarlig markedsføring. Spillemyndigheden har desuden udarbejdet deres eget koncept til ludomane, som ludomani pårørende kan støtte op omkring. Konceptet hedder ROFUS.

Mød ROFUS

ROFUS er Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. ROFUS er også en kampagne, der er lavet i samarbejde med skuespiller og komiker Simon Jul, som spiller dørmanden, der forhindrer spillere i at få adgang til spil i en lille kampagnefilm. ROFUS er et tilbud til spillere og eventuelt en mulighed for at vise støtte som pårørende, hvor spilleren vælger at udelukke sig selv fra adgang til spil enten i 24 timer, som midlertidig udelukkelse i 1, 3 eller 6 måneder, og endelig kan man vælge en permanent udelukkelse. Denne udelukkelse gælder online såvel som fysiske casino steder med licens i Danmark. Som en del af tilbuddet gælder, at registreringen hos ROFUS ikke kan fortrydes.

Bag om ludomanien og værd at vide som ludomani pårørende

Risikospil og problemspil er nogen af de begreber, der anvendes hos Center for Ludomani, til at forklare, hvordan ludomani udvikles. Det kan være en langvarig proces, der gradvist rykker en spiller tættere på et misbrug. Ofte vil et af kendetegnene ved ludomane eller potentielt ludomane netop være, at sats og penge på spil vokser sig større, der skal mere og mere til for at opnå suset, og tidsforbruget på spil vokser naturligt også. Da ludomani ofte er forbundet med hemmeligheder, og spillet dermed også ofte foregår i ensomhed, vil tidsforbruget måske gå ud over det sociale liv og familien. Risikospilleren og problemspilleren har flere af de samme tendenser og adfærdsmønstre som ludomanen, dog i mindre grad. Her har spillet oftest ikke overtaget tilværelsen i samme grad, og der er måske endnu ikke tale om en decideret afhængighed. Bryd tavsheden og tag emnet op, hvis du synes, din nærmeste udviser risikabel eller problemfyldt spilleadfærd, det er altid bedst at gribe ind hurtigt. Som alt andet misbrug er det som regel nemmere at stoppe en risikoadfærd end en decideret afhængighed. Det kan være svært at forudsige hvem og hvorfor, nogen udvikler ludomani, men arvelige og sociale forhold menes at spille ind, ligesom personlighed, biokemi og reklamer kan have en effekt. Udviklingen i forhold til digitale spil og online casino sider gør adgangen til spil nemmere og hurtigere, og samtidig er begrænsningerne i forhold til åbningstider og transport forsvundet. Ligeledes er det nemmere at skjule en problemfyldt spilleadfærd, når spillet kan foregå i enrum foran computeren. Selvom danske casinoer med licens er underlagt en ansvarlig markedsføring, er kampagner og bonusordninger boomet på markedet for online casino sider, og adgangen til gaver, gratis gevinster og viden om casino sidernes eksklusive tilbud er i dagens Danmark kun en Google søgning væk.

Dansk MisbrugsBehandling

Ludomani hører til blandt behandlingstilbud hos Dansk MisbrugsBehandling, som også henvender sig til ludomani pårørende med en udredning af ludomani. Spillet og hemmelighederne omkring spillet er det centrale i ludomanens liv, forklares det hos Dansk MisbrugsBehandling, og ludomanen kan ikke selv sige stop eller vinde kontrol over sit misbrug. Dansk MisbrugsBehandling tager udgangspunkt i at ludomani er et misbrug på linje med alkoholmisbrug og narkomani, og derfor kan det være godt som ludomani pårørende at huske på, ikke at tage adfærden alt for personligt. Det kan være rigtig svært, fordi hemmeligheder og tillidsbrud naturligvis har stor betydning for relationen til dine nærmeste. Jo mere du ved om sygdommen, jo lettere kan det dog være at forstå og acceptere ludomani som et ufrivilligt misbrug, der heldigvis kan behandles. Det er dog vigtigt, at du indser, at afhængigheden kan være så omfattende, at det måske ikke er nok at gribe ind som ludomani pårørende, men kræver professionel behandling. Du kan som pårørende godt forlange at din nærmeste søger behandling, eventuelt sammen med dig, men Dansk MisbrugsBehandling råder pårørende til først at gøre sig klart, hvilke konsekvenser du som pårørende vil stille, hvis din nærmeste ikke indvilliger i behandling. Husk at du også altid selv kan søge hjælp, da du som ludomani pårørende også kan have brug for støtte.

Forskning i ludomani

Der er en del forskning på området inden for ludomani, blandt andet forskes der i, om der er fællesstræk hos de mennesker, som bliver afhængige. Forskningen er med henblik på behandling af ludomani, og indtil videre findes der ikke noget eksakt svar på, hvorfor nogen nemmere bliver afhængige end andre. Man kan dog se ud fra undersøgelser, at drenge og mænd oftere bliver ludomaner end piger og kvinder, kønsfordelingen er 80 % - 20 %, og denne tendens i forhold til mænd og kvinder gør sig også gældende inden for mange andre misbrug. Forskere inden for ludomani er også optaget af signalstoffet Dopamin, som skaber lykke og velvære i hjernen. Dopamin opleves som en form for belønning i forhold til de ting, som udløser glæde hos os, og det kan derfor påvirke vores tankegang og adfærd, da det er naturligt at opsøge ting, som udløser en lykkefølelse. Dopamin kaldes også populært hjernens belønningsstof, og man mener, at det er en vigtig faktor i misbrugsadfærd. Hos ludomaner øges Dopamin i hjernen, når de spiller. Samtidig mener nogen, at et naturligt lavere niveau af Dopamin i hjernen kan være potentialet til at udvikle ludomani. Med andre ord, kan der også være en biokemisk forklaring på, hvorfor nogen mennesker er mere disponeret for at udvikle ludomani. Samtidig viser erfaring også, at tilgængeligheden i forhold til spil, ikke mindst i forhold til digitale spil, har betydning for udviklingen af ludomani. På Center for Ludomani oplyses det, at 66 % af centrets klienter primært har problemet med online spil. Sociale forhold kan også let spille ind, da vores venner og omgangskreds påvirker os i forhold til adfærd, interesser og så videre. Selvom der ikke er nogen faktaliste i forhold til, hvem der bliver ludomaner og hvorfor, er der heldigvis en lang og positiv erfaring med behandling af sygdommen, og de fleste bliver helt raske igen. Behandlingssteder tager ofte udgangspunkt i, at ludomani er en tillært adfærd, som dermed også kan afvænnes igen.