Ludomani.net

Ludomanilinjen

Tag din næste chance med ludomanilinjen

Hvad hvis du fik mere energi og overskud i hverdagen? Hvad hvis du og din kæreste, familie eller nære venner ikke skulle bekymre jer så meget om økonomi, gæld og tid, der forsvinder fra dit sociale liv? Gennem en kort, men præcis lille film, henvender ludomanilinjen sig til dig og din pårørende, for at opfordre dig til at satse en gang til, nemlig ved at ringe til ludomanilinjen. Det er en gratis kontaktlinje, der har åben for alle i hverdagen, som ønsker en samtale omkring spil og afhængighed, eventuelt med henblik på henvisning til behandling. Det er et gratis sats, men til gengæld får du som ludoman eller pårørende nok den største gevinst, når du gennem samtale med en af ludomanilinjens erfarne medarbejdere kan tage første skridt i retning af et liv uden spil, spillegæld og dårlig samvittighed. Som spiller er du nok vant til at tage et par chancer eller tre, måske oven i købet satse mere, end du har råd til at miste. Tør du tage chancen og ringe til ludomanilinjen? Her er der ikke noget særligt at miste, bortset fra afhængigheden naturligvis.

Begyndelsen – hvordan starter ludomani?

Før en egentlig diagnose for ludomani har man som regel gennemgået en udvikling gennem forskellige faser, hvor spillet langsomt er begyndt at fylde mere i hverdagen og på budgettet. Man taler om risikospillere, hvor ludomanien ikke egentlig er brudt ud, men hvor personens adfærd alligevel indebærer en risiko for afhængighed. Næste skridt er problemspilleren. Her er der faktisk tale om en problematisk adfærd omkring spil, dog uden direkte afhængighed. Først i tredje fase er den egentlige ludomani brudt ud, spillet griber så voldsomt ind i hverdagen, at der er tale om et misbrug og en afhængighed, som spilleren ikke selv er i stand til at kontrollere. Ændring i humør, adfærd, økonomi og det sociale liv er blandt de typiske kendetegn, og i forhold til ludomanens personlighed er det ofte humørsvingninger, påskud og løgne omkring tid og penge samt irritation og rastløshed, som er typiske kendetegn.

Hvem taler du med, når du kontakter linjen?

Når du ringer til ludomanilinjen bliver dit opkald besvaret af en medarbejder hos Danske Spil, som er selskabet bag ludomanilinjen. Medarbejdere hos ludomanilinjen er specielt udvalgt af Danske Spil på baggrund af deres speciale inden for afhængighed og spilleadfærd samt erfaring med spillere, og hvem skulle kende bedre til dette emne, end Danmarks ældste spiludbyder? Opkald og samtale med medarbejdere fra ludomanilinjen er første skridt i den rigtige retning, og ludomanilinjen har i forbindelse med samtalen mulighed for at give en henvisning til det egentlige behandlingssted. Fordelen er her, at du har mulighed for blot at ringe og få en uforpligtende samtale, helt anonymt, både som spiller og pårørende, da det for nogen kan være svært selv at tage initiativet til behandling. Undervejs i samtalen kan medarbejderen hjælpe dig med at finde ud af, hvad dit næste skridt kan være, og hvorvidt der er tale om et problem, du bør handle på. Husk at du altid kan ringe til kontaktlinjen blot med henblik på en samtale over telefonen samt gratis rådgivning.

Ønsker du et videre forløb og tilbud om behandling?

Skal du i kontakt med behandlingsstedet Dansk Ludomani Behandling, så foregår dette via ludomanilinjen. Dansk Ludomani Behandling tilbyder i samarbejde med ludomanilinjen et gratis behandlingsforløb, herunder også vejledning til pårørende samt parforløb. Henvisningen til Dansk Ludomani Behandling får du via ludomanilinjen, og såfremt du selv ønsker det og giver dit samtykke hertil, vil en psykolog fra Dansk Ludomani Behandling kontakte dig telefonisk, førstkommende hverdag efter dit opkald til ludomanilinjen. Sammen med psykologen kan du aftale, hvordan det videre forløb skal tilrettelægges efter dine individuelle behov, og du kan derefter starte behandlingen. Dansk Ludomani Behandling finder sted på Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus, for dig, der bor vest for Lillebælt. Er du bosiddende øst for Lillebælt kan du få behandling i Mindwork Psykologisk Centers afdelinger, som er placeret i henholdsvis Ringsted og København.

Hvilken terapi bygger behandlingen på?

Den behandling, der anvendes hos Dansk Ludomani Behandling, bygger på principperne i kognitiv psykologi. Kognitiv terapi er en adfærdsterapi, som arbejder med vores tankemønstre, adfærd og handlinger, knyttet til bestemte situationer og påvirkninger udefra. Når du støder på reklamer og tilbud fra en spiludbyder, er din adfærd styret af forskellige tanker, forhold og oplevelser i forbindelse med spil. Hvordan reagerer du på tilbuddet og reklamerne? Bliver du fristet? Tager du et hurtigt kig og søger videre, eller opretter du en brugerprofil og går straks i gang med at spille? Kognitiv psykologi kan være med til at forklare din reaktion. Således kan kognitiv terapi også hjælpe dig til at ændre din reaktion og dine handlinger og bryde et såkaldt negativt handlingsmønster, som vi forbinder med misbrug. Inden for ludomanibehandling er formålet at indarbejde et konstruktivt handlingsmønster for ludomanen i mødet med spil og spiludbydere, således også at lære selv at kunne sige stop. Kognitiv adfærdsterapi anvendes af de officielle danske behandlingstilbud inden for ludomani, og anvendes også af Center for Ludomani i forbindelse med deres behandlingstilbud. Hos Dansk Ludomani Behandling varetages din behandling af en psykolog og bygger på videnskabeligt testede behandlingsformer med gode resultater.

De seks behandlingstrin

Hos Dansk Ludomani Behandling er behandlingen bygget over seks trin, som indledende starter i form af din første telefonsamtale med en psykolog. Du kontaktes efter henvisning fra ludomanilinjen og sammen kan I klargøre, hvilket forløb der egner sig til dine behov. Ved andet trin vil du blive indkaldt til et kortere samtaleforløb, og denne fase er ligeledes en afklarende fase, som skal tilrettelægge det rigtige behandlingsforløb for dig. Ved trin tre begynder den egentlige behandling, som foregår over 12 uger. En psykolog arbejder sammen med dig for at skabe din personlige motivation til at stoppe med dit misbrug, herunder fordele og ulemper samt den situation, du kan se frem til, på den anden side af behandlingen. I fjerde trin arbejdes der i dybden med din adfærd, du lærer at øve dig på andre handlemønstre og dermed håndtere en såkaldt farlig situation, som for eksempel når du støder på tilbud og reklamer fra en spiludbyder. I femte trin gøres du mere bevist om dine tanker, der leder op til spilletrang. Hvilke tanker opstår før situationen med spil, og hvordan kan du aflede dine tanker, og hvad kan du foretage dig, når trangen melder sig? Derudover kan du sammen med psykologen se lidt på tal og fakta omkring spil og måske få et lidt mere realistisk syn på, hvordan gevinsttab og vinderchancer fordeler sig samt tale om de øvrige tab ved dit misbrug. Her får du også muligheden for at genvinde mere kontrol over dit liv igen og trin fem er derfor også det trin, der for alvor skal ændre din tilværelse til det bedre. I sjette og sidste trin arbejdes med forebyggelse af tilbagefald, og her er det vigtigt, at ludomanen lærer at være opmærksom på de faresignaler, som er forbundet med et tilbagefald. Dermed kan du bedre lære at bremse tilbagefaldet i tide.

Forskningsklinikken for Ludomani i Aarhus

Forskningsklinikken for Ludomani henvender sig til flere målgrupper og arbejder inden for fokusområderne forskning i ludomani samt behandling af ludomani. Forskningsklinikken for Ludomani rådgiver også andet sundhedsfagligt personale. Du er derfor helt tæt på den nyeste viden, og derudover er behandling hos Forskningsklinikken for Ludomani placeret under Aarhus Universitetshospital. Selve behandlingen foregår i samarbejde med en psykolog, men fordelen er her, at der er et samarbejde med resten af hospitalsvæsenet og derfor også muligheden for at henvise til psykiater og læge, hvis behovet opstår. Forskningsklinikken for Ludomani har deres egen hjemmesiden under Aarhus Universitetshospital, hvor du kan følge med i nyheder omkring behandling, praktik og ny viden inden for ludomani. Forskningsklinikken for Ludomani er et gratis tilbud i samarbejde med ludomanilinjen, til både pårørende og ludomane. Dansk Ludomani Behandling er et samarbejde mellem ludomanilinjen og Forskningsklinikken for Ludomani, og alt efter din bopæl foregår behandlingen blandt andet på Forskningsklinikken, placeret i Aarhus.

Mindwork Psykologisk Center

Mindwork Psykologisk Center har blandt andet fokus på klienternes selvværd og ændring af livsstil. Din behandling varetages af Dansk Ludomani Behandling, som øst for Lillebælt er et samarbejde mellem klinikken Mindwork og ludomanilinjen. Behandlingen hos Mindwork tager ligesom Forskningsklinikken i Aarhus udgangspunkt i evidentsbaserede behandlingsmetoder og foregår over seks trin med fokus på motivation, kognitiv adfærdsterapi, og ændring af adfærd og tankegang i forbindelse med misbruget. Mindwork er beliggende i København V samt i Ringsted, og henvisningen kan du få via ludomanilinjen.

Er du pårørende?

Er du pårørende til en ludoman, eller er du i tvivl? Tag testen hos ludomanilinjen eller ring og få en gratis samtale med en medarbejder hos ludomanilinjen. Som pårørende tilbydes du også konsultation ved en psykolog hos Forskningsklinikken for Ludomani samt pårørende terapi hos Mindwork. I første omgang kan du finde information hos ludomanilinjen, dels til at afklare faresignaler og ændret adfærd hos din pårørende, dels rådgivning om, hvad du kan gøre, når du er pårørende til en ludoman. Er du nærmeste pårørende, kan det være dig, der gør en stor forskel for personen ramt af ludomani, da problemet ofte betyder, at ludomanen ikke selv er i stand til at tage det første initiativ. Her kan du også få vejledning hos ludomanilinjen. Gennem ludomanilinjen kan du som pårørende også blive henvist til samtaler, der har fokus på at støtte dig som pårørende, og hvordan du støtter i forhold til din nærmeste. Derudover kan I som par tilbydes terapi med fokus på ludomaniens konsekvenser og betydning i parforholdet. Et af de ting, der ofte har store konsekvenser i forhold til ludomanens omgangskreds, er tillidsbrud og ændring af personlighed og adfærd, hvilket parterapi og samtaler for pårørende kan arbejde med at løse.

Pårørende, pas på dig selv

Pas på dig selv, råder ludomanilinjen dig som pårørende. Rent praktisk er det vigtigt, at du selv holder fast i dit sociale liv og din øvrige omgangskreds, selv sørger for at yde en indsats på arbejdet og dyrke dine interesser, kort sagt alt det, som din pårørende på grund af spil måske ikke er i stand til. Jo bedre du passer på dig selv, jo bedre kan du også passe på din pårørende, og det er vigtigt at sørge for at leve dit eget liv til trods for, at du har et misbrug tæt inde på livet. Ligeledes kan det let få betydning for dit forhold til din nærmeste med et misbrug, hvis du ikke sørger for at leve dit eget liv og holde fast i arbejde og venner. At passe på dig selv indebærer også en god søvn, tid til afslapning og i det hele taget gode vaner, som giver dig energi og styrke til at opretholde motivationen. Ludomanilinjen har erfaring med, at det ofte er motivationen, som svigter, og som beskrevet er motivation en vigtig del af behandlingsprogrammet.

Danske Spil som aktører bag ludomanilinjen

Danske Spil kendes af de fleste som Danmarks ældste og tidligere monopol udbyder af spil og lotterier. Danske Spil er et aktieselskab, ejet af staten og idrætsforeninger, og har således en lang tradition for at støtte idrætslivet i Danmark. Men Danske Spil er også aktøren bag ludomanilinjen, og som statsejet spiludbyder anderkender Danske Spil deres store ansvar som udbyder. Med ludomanilinjen ønsker Danske Spil at forebygge ludomani gennem rådgivning og samtale, men også at tilbyde behandling i de tilfælde, hvor grænsen allerede er overskredet. Gennem Danske Spil støttes op om idræt, spil og sport som en del af en aktiv indsats i samfundet. Både underholdning og ansvarlighed går hånd i hånd med at skabe de gode rammer for et ansvarligt og godt spilmarked i Danmark via Danske Spil, men også med en anderkendelse af, at spil ikke altid er for alle. Derfor tilbydes muligheden for at få hjælp til ikke at spille i de tilfælde, hvor der er tale om afhængighed frem for underholdning. Fundamentet er hermed lagt for ludomanilinjen, som er Danske Spils hjælpelinje til ludomaner og pårørende.

Værd at vide om ludomani

Både farsignaler og rene fakta om ludomani er beskrevet hos ludomanilinjen. Undersøgelser viser, at det er de hurtige spil, hvor udfaldet afgøres inden for kort tid, som skaber den største risiko for afhængighed. Dette er ikke helt ulogisk, da der her ofte vil være tale om en lavere underholdningsværdi i form af strategi, grafik, lyd og software, og derfor vil disse spil ofte have fokus på suset ved at vinde. Derudover kan man hurtigt komme til at satse meget, hvis det er spil, der hele tiden giver resultater og udfald uden længere processer med spilletid og features. Foruden viden om hurtige spil viser undersøgelser ligeledes, at mænd oftest bliver afhængige på grund af det hurtige fiks eller kick, de får ved at spille, mens kvinder med afhængighed bruger spillet som en virkelighedsflugt. De fleste registrerede ludomaner er mænd, faktisk drejer det sig om 80 %, og det hænger måske sammen med, at mænd ofte satser større beløb og har øget tendens til at spille på de hurtige spil, der har stort fokus på udfaldet. Især de senere år har online spillere udgjort en stor andel af den samlede gruppe afhængige spillere. Med online casino sider og liberaliseringen af det danske spillemarked i 2012 er der kommet markant øget markedsføring på nettet, mange udenlandske udbydere har fået adgang til det danske marked, tilgængeligheden er blevet langt større med online casino udbydere, og kampagner, bonusfordele og velkomstpakker er blevet en etableret del af spillemarkedet. Omvendt er tilgængelig information om emnet ludomani via hjemmesider og kontaktlinjer som ludomanilinjen også blevet øget med online spil, og ligeledes har Spillemyndigheden fået en stor opgave i at varetage licensudstedelse og oplysning omkring ansvarligt og fair play i Danmark. Der findes ikke noget entydigt svar på, hvorfor nogen mennesker udvikler ludomani, men både sociale og arvelige forhold samt tilgængelighed i forhold til spil kan være afgørende. Ligeledes kan videnskaben også komme med en del af forklaringen, idet forskning peger på, at stoffet Dopamin – hjernens belønningsstof – er lavere hos mennesker, der har udviklet ludomani og misbrug end hos andre. Dopamin udløses, når vi foretager os handlinger, som udløser glæde og lykkefølelse, og deraf navnet belønningsstof. Hos ludomaner øges niveauet af Dopamin i hjernen, når de spiller.

Offentligt støttede behandlingssteder for ludomani

Dansk Ludomani Behandling, som varetager behandlinger og klienter henvist af ludomanilinjen, er blandt de danske behandlingssteder, som modtager offentlig støtte og dermed også en anderkendt del af de officielle danske behandlingstilbud. Dansk Ludomani Behandling er tilgængelig i Aarhus N, København V og Ringsted. Øvrige offentligt støttede centre med ludomani behandling er Center for Ludomani, Dagbehandlingen Frederiksberg Centreret og Behandlingscenter Tjele. Uanset om du er pårørende, i tvivl, problemspiller, risikospiller eller potentiel ludoman, er ludomanilinjen din anonyme og gratis kontaktlinje i hverdage og en hurtig vej til et nyt liv.